sábado, 14 de marzo de 2015

Casa Pidelaserra. Barcelona

 

Rehabilitación de la Casa Pidelaserra. Barcelona

Rehabilitación Cases dels Mestres. Sant Cugat


         Punt Diari. 13/3/2015

Primera iniciativa a Catalunya de construcció d'Habitatge Social amb intervenció directa dels usuaris projectada per ZAGA arquitectura i promoguda per PROMUSA, Sostre Cívic i 6Claus.

Primera iniciativa en Catalunya de construcción de Vivienda Social con intervención de los usuarios proyectada por ZAGA arquitectura y promovida por PROMUSA, Sostre Cívic y 6Claus. 

First initiative in Catalunya of Social Housing construction involving future residents, designed by ZAGA architecture and promoted by PROMUSA, Sostre Civic and 6Claus